Info

Missie en visie
De missie en visie van vzw Sint-Monica is om, vertrekkend vanuit een Christelijke levensvisie, elke zorgafhankelijke bewoner zoveel als mogelijk aan het roer te zetten van het eigen leven, omkaderd door een team van kwalitatieve zorgprofessionals en warme vrijwilligers.

Historiek
Vanuit een initiatief van de Zwartzusters in 1981 ontstond vzw Sint-Monica.

Bestuur
Vzw Sint-Monica wordt bestuurd door een bestuursorgaan met als voorzitter Geert Meeschaert.

Organogram
In het organogram vindt u een samenvatting van de verschillende diensten die deel uitmaken van vzw Sint-Monica.