Missie en visie

Missie

 

 

De missie van vzw Sint-Monica is om, vertrekkend vanuit een Christelijke levensvisie, elke zorgafhankelijke bewoner zoveel als mogelijk aan het roer te zetten van het eigen leven, omkaderd door een team van kwalitatieve zorgprofessionals en warme vrijwilligers. Dit in nauwe interactie met familie en met de lokale gemeenschap, om samen een waardevolle invulling van het wonen en leven binnen het huis te bereiken en te behouden.  Dit gebeurt in een omgeving waar bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed bejegend en beluisterd worden.

Visie

Om haar missie te realiseren, organiseert vzw Sint-Monica het dagelijks wonen en leven rond de bewoner. Het aanbod van zorg, activiteiten, voeding, e.a. wordt geënt op de noden, mogelijkheden, doelen en interesses van de individuele bewoner.  Dit gebeurt in een klimaat waar bewoners hun eigen prioriteiten kunnen stellen en hun wensen tot uiting kunnen brengen.

Rond de bewoner staat een interdisciplinair team bestaand uit zorgpersoneel, ergotherapeuten, animatoren, kinesitherapeuten, keukenmedewerkers, onderhoudspersoneel en vrijwilligers.

Zij waarborgen een geïntegreerd zorgcontinuüm, met aandacht voor psychische en lichamelijke zorg, doch tevens voor het sociaal leven, omgeving en interesses van de bewoners.

Naast de zorgprofessionals en vrijwilligers, dienen ook familie en de lokale gemeenschap bij te dragen tot de levenskwaliteit van de bewoners; elk vanuit zijn eigen achtergrond of specialisatie.

Wij willen dat elke bewoner zich thuis voelt, omringd door zorgzame medemensen !